top of page

Ursa Minor

IMG_9816.jpg

Tarinamme alkoi vuonna 2015, kun viittomakielisen teatterin ja kulttuurin rautaiset osaajat Helena Torboli, Noora Karjalainen ja Anne Sjöroos päättivät pistää hynttyyt yhteen ja perustaa viittomakieliselle taiteelle ja kulttuurille oman kotisataman. Syntyi Ursa Minor, viittomakielisen taiteen osuuskunta.

Karhukonttorimme on kasvanut ja tätä nykyä meillä työskentelee lisäksi tuottaja ja kuusihenkinen viittomakielinen ensembleteatteri. Työllistämme vuosittain kymmeniä viittomakielisiä taiteen ja kulttuurin tekijöitä useissa erilaisissa projekteissa ja yhteistöissä.
 

Jos meidän pitäisi kuvailla organisaatiomme rakennetta, sanoisimme sen olevan kuin tähtikuvio: jokainen piste on yhteydessä toiseen ja yhdessä pisteet muodostavat koko tähtikuvion. Ursa Minorin tähtikuvioon kuuluu kolme pistettä:

Ensembleteatteri

Viittomakielinen lastenkulttuuritoiminta LAKU

Tuotantotalo

IMG_9467.jpg

Saavutettavuus ja inkluusio toimintamme kulmakivinä

Toimintamme tarkoituksena on tehdä taiteen ja kulttuurin kentästä myös viittomakielellä saavutettava ja inklusiivinen. Siksi teemme yhteistyötä eri taidelaitosten, kulttuuriorganisaatioiden, yritysten, taiteen vapaiden ryhmien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhteisen tavoitteemme saavuttamiseksi.

Ursa Minorin visio

Visiomme on, että tulevaisuus on inklusiivinen. Viittomakielet nähdään kielinä muiden joukossa ja viittomakielistä taidetta arvostetaan.Viittomakieliset taiteilijat rakentavat eheää ja vankkaa taiteilijapolkuaan aina varhaisesta lapsuudesta ammattitaiteilijaksi saakka. Viittomakieliset taiteilijat saavat työskennellä ja kehittää omaa taiteilijuuttaan, ja heidät nähdään tärkeänä osana suomalaisen taiteen kentän ekosysteemiä. 

IMG_9821.jpg
IMG_9276.jpg

Kenen tarinoita kerromme?

Taiteen kentällä saavutettavuus ei ole itsestäänselvyys. Me haluamme muuttaa asenteita ja saavutettavuuden representaatiota. Sen sijaan että tehdään nuivia mukautuksia - tehdään taidetta! Sen sijaan että laitetaan viittomakielinen yleisö katsomaan viittomakielen tulkkia - laitetaan heidät katsomaan viittomakielisiä esiintyjiä! Sen sijaan että taiteessa olisi vain yksi todellisuus tai elämismaailma - olkoon niitä monta!

Omakielisen taiteen ja kulttuurin myötä olemme yhdenvertaisia.

Paiskimme hartiavoimin töitä kehittääksemme uusia toimintatapoja ja käytäntöjä inkluusion toteuttamiseksi taiteessa ja kulttuurissa. Käytämme aikaa siihen että tutkimme ympärillämme olevia ilmiöitä ja pyrimme ymmärtämään niitä. Vaalimme viittomakielisen taiteilijan ja katsojan kokemusta lempeydellä, emme häpeällä.

"On ollut todella matala kynnys kysyä Ursa Minorilta ajankohtaisia kysymyksiä ja pyytää mukaan erilaiseen yhteistyöhön. Ursa Minoria on helppo lähestyä, ja heidän kanssaan työskennellessä on aina positiivinen ja rakentava ilmapiiri. Meillä on samoja arvoja ja tavoitteita, kuten yhdenvertaisuus taidealalla. Olemme tukeneet toisiamme puolin ja toisin ja tehneet yhdessä vaikuttamistyötä. Ursa Minorin asiantuntijat ovat taitavia ja vakuuttavia!"

Kulttuuria kaikille -palvelu

"Olemme toteuttaneet useita hankkeita yhteistyössä Ursa Minorin kanssa. Kokemuksemme mukaan Ursa Minorilla on vahva näkemys ja osaaminen viittomakielisen kulttuurin toteutuksessa. Ursa Minor etsii aina uusia ja raikkaita ideoita sekä toteutustapoja."

Viittomakielinen kirjasto

”Tilasimme Ursa Minorilta vuonna 2020 kurssin kulttuurikeskus Caisan henkilökunnalle, jotta voisimme oppia lisää viittomakielisyydestä ja kuinka voimme ottaa sen huomioon meidän toiminnassa. Koko henkilökunta oli sitä mieltä, että kurssi oli hyvin rakennettu ja saimme todella paljon tietoa mm. viittomakielisyydestä ja kuurojen taiteesta. Saimme yhdessä pohtia vetäjien kanssa kuinka voidaan tehdä Caisasta saavutettavampi ja inklusiivisempi viittomakielisille. Suosittelemme lämpimästi Ursa Minorin palvelujen käyttämistä!"

Kulttuurikeskus Caisa

bottom of page