Tassut kohti mahdollisia maailmoja

Ursa Minor

Jos meidän pitäisi kuvailla organisaatiomme rakennetta, sanoisimme sen olevan kuin tähtikuvio: jokainen piste on yhteydessä toiseen ja yhdessä pisteet muodostavat koko tähtikuvion. Ursa Minorin tähtikuvioon kuuluu neljä pistettä:

Osuuskunnan hallitus

Ensemble-teatteri

Valtakunnallinen LAKU-hanke

Taideopetus- ja tuotantotalo

Toimintamme tarkoituksena on tehdä taiteen ja kulttuurin kentästä myös viittomakielellä saavutettava ja inklusiivinen. Teemme yhteistyötä eri taidelaitosten, kulttuuriorganisaatioiden, yritysten, taiteen vapaiden ryhmien ja kolmanne sektorin toimijoiden kanssa.

Ursa Minorin perustajina ovat viittomakielisen teatterin ja kulttuurin rautaiset osaajat Helena Torboli, Noora Karjalainen ja Anne Sjöroos. Sittemmin karhukonttorimme ja yhteisömme ovat kasvaneet ja matka jatkuu edelleen!

Visiomme on, että tulevaisuus on inklusiivinen. Viittomakielet nähdään kielinä muiden joukossa ja viittomakielistä taidetta arvostetaan.Viittomakieliset taiteilijat rakentavat eheää ja vankkaa taiteilijapolkuaan aina varhaisesta lapsuudesta ammattitaiteilijaksi saakka. Viittomakieliset taiteilijat saavat työskennellä ja kehittää omaa taiteilijuuttaan, ja heidät nähdään tärkeänä osana suomalaisen taiteen kentän ekosysteemiä.

Taiteen kentällä saavutettavuus ei ole itsestäänselvyys. Me haluamme muuttaa asenteita ja saavutettavuuden representaatiota. Sen sijaan että tehdään nuivia mukautuksia - tehdään taidetta! Sen sijaan että laitetaan viittomakielinen yleisö katsomaan viittomakielen tulkkia - laitetaan heidät katsomaan viittomakielisiä esiintyjiä! Sen sijaan että taiteessa olisi vain yksi todellisuus tai elämismaailma - let there be many!

Paiskimme hartiavoimin töitä kehittääksemme uusia toimintatapoja ja käytäntöjä inkluusion toteuttamiseksi taiteessa ja kulttuurissa. Käytämme aikaa siihen että tutkimme ympärillämme olevia ilmiöitä ja pyrimme ymmärtämään niitä. Vaalimme viittomakielisen taiteilijan ja katsojan kokemusta lempeydellä, emme häpeällä.

Omakielisen taiteen ja kulttuurin myötä olemme yhdenvertaisia.