top of page

Lasten viittomakielinen kulttuuritoiminta ei pysähtynyt pandemiasta huolimatta


Vuosi 2020 on varmasti ollut erikoinen, vaikea ja uudenlainen kaikille. Vuodessa on opittu paljon ja on opittu kehittämään Ursa Minorin toimintamallia enemmän verkon maailmaan. Varmasti koittaa päivä kun kaiken ei tarvitse olla verkossa, mutta etätoiminnasta on myös ollut paljon hyötyä.


LAKU-hanke


Valtakunnallinen LAKU hanke lähti käyntiin keväällä 2020. Tarkoitus oli lähteä kiertämään Suomea ja selvittämään millaisia viittomakielisiä taideharrastuksia kaivataan lapsille ja nuorille. Koronan takia hankkeen ensimmäisen vuoden suunnitelma muuttui ja sisältöä sekä selvitystyötä ollaan tehty etänä. Hankeessa järjestettiin lapsille harrastustoimintaa kotiin sekä luotiin verkkokysely kaikille viittomakielisille lapsille. Hanke jatkuu vielä kaksi vuotta, jolloin toivottavasti päästään paikallisesti järjestämään lastenkulttuuritoimintaa.


Mikä ratkaisuksi, kun kaikkien piti jäädä kotiin?


Pandemia-aikana Ursa Minorille ehdotettiin että olisi mahtavaa, jos sivustolle julkaistaisiin lapsille satuja. Näin lähti Ursa Minorin Satutalkoot käyntiin. Vauvasta vaariin saimme erilaisia satuja kotiin katsottavaksi. Videoita julkaistiin sosiaalisen median kanavilla, www-sivuilla sekä YouTubessa. Satuja tuli muun muassa rohkeista hiiristä, jännittävästä Taikametsän linnasta sekä Minna Canthin elämästä. Satutalkoiden aikana myös järjestettiin Instagramissa neljä live-lähetystä, joissa lapset saivat tavata satuhahmoja. Livet keräsivät suurta suosiota keväällä ja niitä tullaan varmasti näkemään Ursa Minorin kanavilla uudestaan.


Keväällä aloitettiin verkossa LAKU-pajat, eli viittomakielisten lasten taidepajat. Nyt kun toimintaa ei voinut järjestää Pitäjänmäen koulussa, toiminta siirrettiin Zoomiin. Verkon puolella järjestetyssä toiminnassa oli puolensa, sillä ulkopaikkakuntalaiset pääsivät osallistumaan taideharrastustoimintaan. Keväällä verkossa järjestettiin taidepaja Aino Laihon opettamana sekä teatteripaja Silja Ruonalan opettamana. Molemmilla opettajilla oli kaksi ryhmää: 7-11 -vuotiaat sekä 12-17 -vuotiaat. Kuvataidepajassa luotiin karanteenitaidetta, eli luotiin oma uusi versio vanhasta taideteoksesta. Lapset tekivät myös taideteoksia kotoa löytyvistä tavaroista, kuten jogurttipurkkien metallikansista.


#karanteenitaidetta

Keväällä julkaistiin myös LAKU-hankkeen maistiaiset, jossa lapset, nuoret sekä lapsenmieliset pääsivät oppimaan taideharrastuksista. Ursa Minorin Youtubessa pääsee seuraamaan viiden eri opettajan ohella viittä eri taideharrastusta (Linkki videoihin löytyy tekstin lopusta).Lapsella on oikeus kulttuuriin


Lastenkulttuuri on elintärkeää heidän kasvatuksessaan ja viittomakielistä lastenkulttuuria on vielä liian vähän. Ursa Minorin tavoitteena on, että viittomakielisestä lastenkulttuurista tulisi pysyvää eikä vain harvinaista herkkua. Kieli voi olla taideharrastuksissa todella moniulotteista, jolloin lapsella oma äidinkieli laajentuu. Lapsilla sekä nuorilla luovuus kukkii ja on erilaista kuin meillä aikuisilla. Lasten mielikuvitus on laajaa ja siksi lastenkulttuuri on tärkeää, jotta he pääsevät haastamaan mielikuvitustaan aina laajemmaksi.


Kulttuurikasvatus on todella tärkeä ehto kun halutaan lapsille monipuolista kasvatusta. Kulttuurikasvatus tukee lapsia ymmärtämään omaa kulttuuriaan, muiden kulttuuria sekä yleisesti kulttuuria. Lapsille on hyötyä taiteesta sillä taide esimerkiksi syventää itsetuntemusta, luo mahdollisuuden eläytyä muiden ihmisten tunteisiin ja kokemuksiin sekä mahdollistaa lapsen eettistä ajattelua. Kun lapsi pääsee tekemään taidetta hän pääsee osalliseksi omaan kulttuuriinsa.


LAKU-hankkeen kyselyn tulokset julkaistaan osittain pian. Tuloksista huomaa kuinka tärkeitä lapsille taideharrastukset ovat.


Ajatuksia lapsilta ja vanhemmilta


Keväällä oltiinkin tyhjän päällä, kun monet lapset pääkaupunkiseudulla olivat tottuneet taideharrastuksiin viittomakielellä. Ihmiset harmittelivat sitä kuinka lapset eivät pääse harrastamaan teatteria paikan päälle. Ursa Minor alkoi järjestämään LAKU-pajoja verkossa ja siitä sateli kiitosta. Vanhemmat kommentoivat kuinka lapsille teki hyvä saada tehdä kotona jotain luovaa ja erilaista. Vanhemmat olivat onnellisia, että lapset pääsivät juttelemaan toistensa kanssa ollessaan eri paikkakunnissa. Lapsilta tuli kommentteja kuinka he olivat huomanneet, että he ovatkin hyviä kuvataiteessa ja että oli mahtavaa päästä oppimaan uutta. Kokemukset ovat olleet positiivisia ja opettavaisia. Yksi pajan kävijöistä kommentoi, että oppi kuinka saa olla rajattomasti luova.


Vuodessa 2020 tapahtui paljon uutta, nyt käännämme innoissamme katseen vuoteen 2021.


Linkeistä löydät lisätietoa valtakunnallisesta LAKU-hankkeesta. Lisää tietoa voit lukea lastenkulttuurista alla olevista lähteistä.


Linkit:


LAKU-taidemaistiaset: https://www.youtube.com/channel/UCoDKxO4SYDwcb_1QiROtkpA/videos


LAKU-hanke:

https://www.ursaminor.fi/laku


Lähteet:


Kulttuurikasvatusopas: https://www.tampere.fi/tiedostot/v/FvDrULN47/vakakuka_opas_web_.pdf


Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa: