top of page
LAKU_logo_transparent_bg_small_edited.pn

koulutus

LAKU-hankkeen taideohjaajille

Oletko kiinnostunut toimimaan

LAKU-hankkeessa taideohjaajana?

 

Hae mukaan LAKU-taideohjaajakoulutukseen!

Koulutus on osa Ursa Minorin valtakunnallista viittomakielisen lastenkulttuurin edistämishanketta, jonka tarkoituksena on parantaa viittomakielisten lasten taideharrastusmahdollisuuksia. Etsimme nyt joukkoomme sopivia LAKU-taideohjaajia ympäri Suomen. LAKU-taideohjaajakoulutukseen voit hakea, jos sinulla on jo jokin aikaisempi taidealan koulutus-, työ- tai harrastustausta.

 

LAKU-taideohjaajia tarvitaan satunnaisesti erilaisissa LAKU-hankkeeseen liittyvissä tehtävissä, joihin kutsutaan aina tapauskohtaisesti töihin. Koulutukseen osallistuminen ei kuitenkaan takaa töitä, sillä LAKU-hankkeessa on käynnissä selvitystyö, jolla kartoitetaan viittomakielisten taideharrastusten nykytilaa ja tarpeita. Kyselyn tulosten perusteella saamme kokonaiskuvan siitä millaista taidetoimintaa kaivataan missäkin päin Suomea, ja toimintaa aletaan kehittää vastausten pohjalta.

Kouluttajana toimii Ursa Minorin taiteellinen johtaja Noora Karjalainen. Koulutuksen teemana on “taideohjaajan työkalupakki”. Perehdymme taideohjaajan työnkuvaan ja taidepedagogisiin työkaluihin, joita voit hyödyntää myöhemmin LAKU-hankkeen taideohjaustehtävissä. Koulutuksen tarkempi sisältö ja opetusaikataulu lähetetään ilmoittautuneille koulutuksen varmistuttua.

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jonka voi toimittaa joko kirjoitettuna tai viitottuna projektituottaja Zagryda Sandholmille. Liitä hakemukseen mukaan:

 

  • CV

  • Vapaamuotoinen hakemus, jossa vastaat ainakin seuraaviin kysymyksiin:

    • Miksi haluat LAKU-taideohjaajaksi?

    • Mitä odotat koulutukselta?

    • Missä voisit toimia taideohjaajana?

    • Mikä on oma taiteenalasi?

 

Koulutus tapahtuu suomalaisella viittomakielellä Zoomissa.

Koulutus sisältää neljä opetuskertaa ja itsenäisiä tehtäviä.

 

17.11. kello 17-20

21.11. kello 17-20

1.12. kello 17-20

8.12. kello 17-20

 

LAKU-hanke on valtakunnallinen viittomakielisen lastenkulttuurin edistämishanke, joka pyrkii edistämään viittomakielisen lastenkulttuurin asemaa Suomessa sekä luomaan viittomakielisiä taideharrastusmahdollisuuksia ympäri Suomen. LAKU-hanke käynnistyi Helsingissä alueellisena hankkeena vuonna 2018. Hanketta tukee Taiteen edistämiskeskus.


 

Tiedustelut ja hakemus projektituottaja Zagryda Sandholmille: zagryda@ursaminor.fi ja +358 45 7877 2453

HUOM! Hakemuksen viimeinen jättöpäivä 10.11.2020.

lakua TUKEE

taike_vaaka_v2.png
bottom of page