Taideharrastuksia löytyy Suomessa joka lähtöön niin kunnilta kuin yksityiseltä sektorilta. Vaan kuinka paljon Suomesta löytyy viittomakielisiä taideharrastuksia?

Ei melkein yhtään.

Siksi Ursa Minor on käynnistänyt Taiteen edistämiskeskus TAIKEn tuella viittomakielisen lastenkulttuurin edistämishanke LAKUn, joka pyrkii paitsi parantamaan viittomakielisen lastenkulttuurin asemaa Suomessa, myös tukemaan viittomakielisten lasten koko lapsuuden mittaista taiteilijapolkua.

LAKUn tarina alkoi jo Ursa Minorin perustamisvuonna 2015. Yksi unelma Ursa Minorin perustajakolmikolla oli, että viittomakielinen lastenkulttuuri tunnustetaan ja sitä arvostetaan. Kun viittomakieliset lapset yhä useammin integroituvat lähikoulujen opetukseen, viittomakielisen elämismaailman pinta-ala kapenee. Viittomakielisen taideopetuksen merkitys on siksi tänä päivänä erityisen tärkeä. Taiteen kautta opimme omasta kielestämme ja kulttuuristamme, sanoitamme tunteitamme ja identiteettiämme, sekä pohdimme omaa paikkaamme maailmassa. Taide on väline, jolla kommunikoimme kokemusmaailmaamme ja olemme yhteydessä muihin.

Ensimmäiset LAKU-pajat käynnistyivät Helsingissä keväällä 2018. Tähän mennessä pajoja on ollut Helsingissä yhteensä kahdeksan kertaa. Pajojen aiheina on vaihdellut mm. kuvataide, elokuva, valokuvaus, tanssi ja teatteri. Pajat ovat olleet menestyksekkäitä, sillä osallistujien määrä on koko ajan kasvanut. Palautteissa on muun muuassa kerrottu, että lasten itsevarmuus on kasvanut ja heidän viittomakielinen ilmaisunsa on vahvistunut. Lapset ovat saaneet paitsi laadukasta taidekasvatusta omalla äidinkielellään, myös turvallisen ja tärkeän tilan jakaa omia ideoitaan ja luomuksiaan ja kokemuksiaan.

Valtakunnallinen LAKU-hanke lähtee selvittämään mikä on hankkeen seuraava askel. Kartoitamme viittomakielisen taideharrastamisen nykytilaa, toiveita ja tarpeita ympäri Suomen. Valmistelemme viittomakielisen taideharrastamisen pilottitoimintaa ja koulutamme viittomakielisiä taideopettajia erilaisiin toimintaympäristöihin ja ryhmiin. Teemme yhteistyötä suomalaisten lastenkulttuurikeskusten kanssa.

Lapsille ja nuorille on nyt luotu pientä esimakua mahdollisista taideharrastuksista. Tältä sivulta löydät videoita erilaisista harrastuksista, josta löytyy hauskoja tehtäviä ja inspiraatiota uuden harrastuksen aloittamiseen. Videoiden jälkeen pyydämmekin vanhempia täyttämään lapsen kanssa LAKU-kyselyn, jossa selvitetään lasten kiinnostusta taideharrastuksiin. Kyselyn avulla voidaan mahdollisesti järjestää taideharrastuksia juuri sinun kaupunkiisi!

lakua TUKEE

Osoitteemme

Osk Ursa Minor

Tilkankatu 7

00300 Helsinki

Seuraa meitä

@oskursaminor
#oskursaminor

© 2020 Osk Ursa Minor