VIITTOMAKIELINEN LASTENKULTTUURIHANKE

Laku

valtakunnallinen viittomakielisen lastenkulttuurin edistämishanke

Taideharrastuksia löytyy Suomessa joka lähtöön niin kunnilta kuin yksityiseltä sektorilta. Vaan kuinka paljon Suomesta löytyy viittomakielisiä taideharrastuksia?

Ei melkein yhtään.

Siksi Ursa Minor on käynnistänyt Taiteen edistämiskeskus TAIKEn tuella viittomakielisen lastenkulttuurin edistämishanke LAKUn, joka pyrkii paitsi parantamaan viittomakielisen lastenkulttuurin asemaa Suomessa, myös tukemaan viittomakielisten lasten koko lapsuuden mittaista taiteilijapolkua.

LAKUn tarina alkoi jo Ursa Minorin perustamisvuonna 2015. Yksi unelma Ursa Minorin perustajakolmikolla oli, että viittomakielinen lastenkulttuuri tunnustetaan ja sitä arvostetaan. Kun viittomakieliset lapset yhä useammin integroituvat lähikoulujen opetukseen, viittomakielisen elämismaailman pinta-ala kapenee. Viittomakielisen taideopetuksen merkitys on siksi tänä päivänä erityisen tärkeä. Taiteen kautta opimme omasta kielestämme ja kulttuuristamme, sanoitamme tunteitamme ja identiteettiämme, sekä pohdimme omaa paikkaamme maailmassa. Taide on väline, jolla kommunikoimme kokemusmaailmaamme ja olemme yhteydessä muihin.

Ensimmäiset LAKU-pajat käynnistyivät Helsingissä keväällä 2018. Tähän mennessä pajoja on ollut Helsingissä yhteensä kahdeksan kertaa. Pajojen aiheina on vaihdellut mm. kuvataide, elokuva, valokuvaus, tanssi ja teatteri. Pajat ovat olleet menestyksekkäitä, sillä osallistujien määrä on koko ajan kasvanut. Palautteissa on muun muuassa kerrottu, että lasten itsevarmuus on kasvanut ja heidän viittomakielinen ilmaisunsa on vahvistunut. Lapset ovat saaneet paitsi laadukasta taidekasvatusta omalla äidinkielellään, myös turvallisen ja tärkeän tilan jakaa omia ideoitaan ja luomuksiaan ja kokemuksiaan.

Valtakunnallinen LAKU-hanke lähtee selvittämään mikä on hankkeen seuraava askel. Kartoitamme viittomakielisen taideharrastamisen nykytilaa, toiveita ja tarpeita ympäri Suomen. Valmistelemme viittomakielisen taideharrastamisen pilottitoimintaa ja koulutamme viittomakielisiä taideopettajia erilaisiin toimintaympäristöihin ja ryhmiin. Teemme yhteistyötä suomalaisten lastenkulttuurikeskusten kanssa.

Lapsille ja nuorille on nyt luotu pientä esimakua mahdollisista taideharrastuksista. Tältä sivulta löydät videoita erilaisista harrastuksista, josta löytyy hauskoja tehtäviä ja inspiraatiota uuden harrastuksen aloittamiseen. Videoiden jälkeen pyydämmekin vanhempia täyttämään lapsen kanssa LAKU-kyselyn, jossa selvitetään lasten kiinnostusta taideharrastuksiin. Kyselyn avulla voidaan mahdollisesti järjestää taideharrastuksia juuri sinun kaupunkiisi!

laku-uutiset

LAKU-hanke qa

Miten saan lapseni mukaan LAKU-hankkeeseen?


LAKU -hankkeen ensimmäinen vaihe on kyselyyn vastaaminen. Kyselyn avulla kartoitamme viittomakielisten lasten ja nuorten taideharrastamisen nykytilaa, tarpeita, toiveita ja mahdollisuuksia. Vastausten pohjalta valmistelemme taideharrastusten pilotointia, jossa käynnistämme taideharrastustoimintaa niillä alueilla, joissa se on mahdollista tai kaivattua. Vastaamalla kyselyyn olet siis mukana vaikuttamassa siihen millaista taideharrastustoimintaa lapsesi koti- tai lähikunnassa lähdetään tuottamaan. Ennen kyselyyn vastaamista voitte lapsenne kanssa tutustua LAKU -taidemaistiaisiin, joissa viittomakieliset taideopettajat antavat maistiaisia eri taiteenlajien harrastamisesta.
Mikä on LAKU-hanke?


LAKU -hanke on viittomakielisen lasten kulttuurin edistämishanke, jossa pyritään mahdollistamaan taideharrastaminen lasten ja nuorten omalla kielellä ympäri Suomen. Hankkeen avulla selvitetään minne kaikkialle Suomeen voidaan tuoda viittomakielisiä taideharrastuksia. Tarkoitus on, että viittomakielisistä taideharrastuksista tulisi pysyvää, pitkäjänteistä ja jatkuvaa toimintaa.
Kuinka voin hakea LAKU opettajaksi?


Jos sinulta löytyy jonkin taiteenlajin osaamista ja kokemusta ja olet kiinnostunut opetustyöstä, ota rohkeasti yhteyttä! Etsimme viittomakielisiä taideopettajia ympäri Suomen. Lisätietoja projektituottaja Zagryda Sandholmilta: zagryda@ursaminor.fi Puh: +358 45 7877 2453
Saako kaikki viittomakieliset lapset tulla mukaan LAKUun?


Kyllä saa. Viittomakielisiin lapsiin kuuluvat esimerkiksi kuurot, sisäkorvaistutteen käyttäjät, huonokuuloiset, sodat (kuurojen lasten kuulevat sisarukset) ja codat (kuurojen vanhempien kuulevat lapset). LAKU-hankkeessa käytetään suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä.

lakua TUKEE

taike_vaaka_v2.png