top of page

la 25. maalisk.

|

Kulttuurikeskus Caisa

ABSence: Whelming until it's over

Viittomakielinen opastus ABSence-työryhmän näyttelyyn "Whelming until it’s over" Caisan galleriassa. Oppaana toimii Aino Laiho. Näyttely tutkii jaetun maailman haurautta ylijäämän aikakaudella.

ABSence: Whelming until it's over

Paikka & aika

25. maalisk. klo 13.00 – 26. maalisk. klo 14.00

Kulttuurikeskus Caisa, Kaikukatu 4 B, 00530 Helsinki, Finland

Tietoa tapahtumasta

ABSence-työryhmän näyttely Whelming until it’s over tutkii jaetun maailman haurautta ylijäämän aikakaudella.

”Kiinnostuimme informaation määrän kasvun vaikutuksista ymmärrykseen, vuorovaikutukseen ja kokemusmaailmaan. Aloimme nähdä ylijäämää kaikkialla. Kasaantuvia datajälkiä, arvonsa menettäneitä objekteja, ylituotantoa, luovaa tuhoa, jätettä. Ylijäämä näyttäytyi yhtäkkiä koko ympäröivää maailmaa muovaavana periaatteena, taloudellisesta epätasa-arvosta häiriintyneisiin ekosysteemeihin. Mitä olisi yltäkylläisyys ilman ylijäämää?”

ABSence on yhteistyö kuvataiteilijoiden Elias Langin ja Daniel Palpan sekä tutkija Laura Savolaisen välillä. Näyttely koostuu monimediallisista töistä, joissa yhdistyvät digitaalisuus ja kierrätysmateriaalit, kuten esimerkiksi uv-tulostus ja kierrätetty keramiikka. Näyttelyyn liittyy julkaisu, joka tarkastelee dialogien muodossa ylijäämän suhdetta jaetun maailman haurauteen eri tieteen- ja taiteenalojen näkökulmista.

Tapahtuman kieli: Opastus suomalaisella viittomakielellä, ei tulkkausta suomeksi. Oppaana toimii viittomakielinen natiivi Aino Laiho. Itse näyttely on pääosin sanaton. Suomen- tai monikielisiin teoksiin tuotetaan englanninkielinen käännös/tekstitys, eli ne ovat saavutettavia useilla kielillä.

Linkki näyttelyn sivuille

Työryhmäläisten nettisivut:

https://eliaslangi.wordpress.com/

https://danielpalpa.com/

https://blogs.helsinki.fi/laurasav/

bottom of page